Velkommen til Anime Kita

Anime Kita har beliggenhed i Aalborg-området og er Nordjyllands samlested for anime fans, manga entusiaster og dig, som måske bare finder den japanske popkultur interessant. Snak med os på Discord, på vores Facebookgruppe, eller mød os personligt til vores årlige Kita Con eller et af de mange chibi-arrangementer.

Anime Kita indkalder til ordinær generalforsamling 2019

Generelforsamlingen 2019 finder sted d. 10 februar kl. 14:00-19:00 på Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.

Tilmeld dig her.

Generalforsamlingens dagsorden ser således ud:

  • Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse: næstformand, to bestyrelses medlemmer og en bestyrelses suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til kontakt@anime-kita.dk og skal senest være modtaget 2 uger før generalforsamlingen, jf. vores vedtægter §5 stk. 4. (Senest søndag d. 27 januar 2017)

Indkomne forslag kan være alt fra "Vi ønsker flere chibi arrangementer" til "Jeg synes vi skal bruge flere penge på PR". Alle forslag vil blive vendt i bestyrelsen og efterfølgende taget op på generelforsamlingen. Har man indsendt et forslag er det en fordel at møde op til mødet for at kunne forsvare/forklare det for de fremmødte. Har man spørgsmål omkring hvilke forslag man kan indsende kan man altid fange os på den ovenstående mail eller via Facebook eller Discord.

Alle er velkomne og vi glæder os meget til at se mange engagerede folk. Ifølge vores vedtægter er det kun medlemmer som har stemmeret.

Efterfølgende hygger vi med kage, brætspil, werewolf og hvad folk ellers har lyst til.

Skrevet d. 17/01/2019


Husk at du altid kan finde en liste over kommende arrangementer i Anime Kita under Arrangementer.