Velkommen til Anime Kita

Anime Kita har beliggenhed i Aalborg-området og er Nordjyllands samlested for anime fans, manga entusiaster og dig, som måske bare finder den japanske popkultur interessant. Snak med os på Discord, på vores Facebookgruppe, eller mød os personligt til vores årlige Kita Con eller et af de mange chibi-arrangementer.

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Anime Kita vil gerne indkalde til den regulære generalforsamling d. 10. februar kl. 16:00.
Dette foregår i Kulturbroen. Adressen er: Strandgade 3, 9400 Nørresundby.
Følgende er på valg til næste generalforsamling:
- Formand
- Kasserer
- 2 Bestyrelsesmedlemmer
- Suppleant

Hvis du har forslag til, hvordan vi kan gøre Anime Kita bedre, eller generelt spørgsmål til generalforsamlingen, så skriv til Kontakt@anime-kita.dk. Indkomne forslag skal sendes SENEST d. 27. januar.

Den endelige dagsorden vil sammen med årsregnskabet blive opslået på Anime-Kita.dk og Facebook senest d. 3. februar.

Vi håber på at få nogle nye og engagerede medlemmer i bestyrelsen, der kan tage sig godt af Anime Kita fremover. Det vil glæde os at se så mange ansigter som muligt. Alle, der har lyst, må deltage - dog har kun betalende medlemmer af Anime Kita stemmeret.
Husk tilmelding på Kishu: https://kishu.anime-kita.dk/event/39

Der vil være Fastelavns-event efter generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

- Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere. 
- Bestyrelsens beretning. 
- Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
- Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år. 
- Indkomne forslag.
- Fastsættelse af kontingent
- Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom. 
- Valg af bestyrelse: Formand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelses suppleant. 
- Valg af revisor og revisor suppleant. 
- Eventuelt

Fejl på hjemmesiden

Vi er gjort opmærksom på at der er fejl på vores hjemmeside og at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme ind på vores galleri eller benytte linket i menuen i toppen til at komme til tilmeldingen. Vi arbejder på sagen for at få det fixet snarest muligt.

Benyt i stedet linket herunder til arrangementer eller gå direkte til Kishu.Anime-Kita.dk for at se aktuelle tilmeldingsmuligheder.


Husk at du altid kan finde en liste over kommende arrangementer i Anime Kita under Arrangementer.