Velkommen til Anime Kita

Anime Kita har beliggenhed i Aalborg-området og er Nordjyllands samlested for anime fans, manga entusiaster og dig, som måske bare finder den japanske popkultur interessant. Snak med os på Discord, på vores Facebookgruppe, eller mød os personligt til vores årlige Kita Con eller et af de mange chibi-arrangementer.

Chibi by night

Denne gang er der lagt op til lege af en hver slags, skal vi sætte halen på catgirlen, lege stoledans med anime soundtrack, eller noget helt andet? Find selv på en leg, modificer en du kender eller tag måske bare din yndlinggsleg med, og så er det ellers igang, jo flere der kan være med, jo bedre.

Senere på aftenen finder vi også Werewolf frem, så hvis ikke du har leget nok allerede får du rig mulighed for at udleve din indre varu... jeg mener villager, heks eller andet.

Vi bestiller som altid mad samlet, men du er selvfølgeligt også velkommen til at medbringe mad hjemmefra.

Arrangementet foregår som sædvanligt i Kulturbroen, lige på den anden side af broen til Nørresundby (under den vel sagtens...), adressen er nærmere bestemt Strandgade 3, 9400 Nørresundby.

Skrevet d. 20/12/2018


Anime Kita indkalder til ordinær generalforsamling 2019

Generelforsamlingen 2019 finder sted d. 10 februar kl. 14:00-19:00 på Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.

Tilmeld dig her.

Generalforsamlingens dagsorden ser således ud:

  • Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse: næstformand, to bestyrelses medlemmer og en bestyrelses suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til kontakt@anime-kita.dk og skal senest være modtaget 2 uger før generalforsamlingen, jf. vores vedtægter §5 stk. 4. (Senest søndag d. 27 januar 2017)

Indkomne forslag kan være alt fra "Vi ønsker flere chibi arrangementer" til "Jeg synes vi skal bruge flere penge på PR". Alle forslag vil blive vendt i bestyrelsen og efterfølgende taget op på generelforsamlingen. Har man indsendt et forslag er det en fordel at møde op til mødet for at kunne forsvare/forklare det for de fremmødte. Har man spørgsmål omkring hvilke forslag man kan indsende kan man altid fange os på den ovenstående mail eller via Facebook eller Discord.

Alle er velkomne og vi glæder os meget til at se mange engagerede folk. Ifølge vores vedtægter er det kun medlemmer som har stemmeret.

Efterfølgende hygger vi med kage, brætspil, werewolf og hvad folk ellers har lyst til.

Skrevet d. 17/01/2019


Husk at du altid kan finde en liste over kommende arrangementer i Anime Kita under Arrangementer.