Velkommen til Anime Kita

Anime Kita har beliggenhed i Aalborg-området og er Nordjyllands samlested for anime fans, manga entusiaster og dig, som måske bare finder den japanske popkultur interessant. Opret dig som bruger og vær med på forummet, eller mød os personligt til vores årlige Kita Con eller et af de mange chibi-arrangementer.

Generalforsamling 2016 - Indkaldelse!

Anime Kita indkalder hermed til generalforsamling 2016 d. 4 februar kl. 14:00-16:00 i kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.

Tilmeld dig via Kishu.

Generalforsamlingens dagsorden ser således ud:

  • Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse: formand, kasserer, to bestyrelses medlemmer og en bestyrelses suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til kontakt@anime-kita.dk og skal senest være modtaget 2 uger før generalforsamlingen, jf. vores vedtægter §5 stk. 4. (Senest lørdag d. 21 januar 2017)

Formanden Chriss har meldt ud at han ikke genopstiller til formandsposten og derfor skal der ved denne generalforsamling findes en helt ny til at overtage efter ham. Har du spørgsmål til formandsposten er du velkommen til at skrive til kontakt@anime-kita.dk.

Alle er velkomne, det er dog kun medlemmer som har stemmeret.

 

Chibi 17.2 - Fastelavn

Lige efter generalforsamlingen afholder vi vores fastelavns arrangement så kom frisk og deltag i begge arrangementer! :D
Mere information følger...

 

Husk at du altid kan finde en liste over kommende arrangementer i Anime Kita under Arrangementer.