Databehandlingspolitik

Foreningen Anime Kita overholder al relevant lovgivning om beskyttelse af privatliv og personoplysninger. Alle medlemmer af ledelsen forpligter sig til at beskytte vores medlemmer, forretningsforbindelser og andre, som videregiver personlige oplysninger til Anime Kita.

Ledelsen består af foreningens bestyrelse samt af bestyrelsen specielt udpegede medlemmer med administrative opgaver.

 • Ved at benytte Anime Kitas hjemmeside og derigennem videresende personlige oplysninger til Anime Kita, giver den besøgende samtykke til at lade Anime Kita indsamle, bruge og videregive disse personlige oplysninger inden for ledelsen som beskrevet nedenfor.
  Hvis den besøgende ikke giver sit samtykke til ovenstående, bedes den besøgende forlade hjemmesiden uden at indsende personlige oplysninger til de ansvarlige for hjemmesiden.
 • Ved indmeldelse i foreningen Anime Kita, giver den indmeldte samtykke til at lade Anime Kita indsamle, brug og vidergive personlige oplysninger om indmeldte som beskrevet nedenfor.
  Disse oplysninger vil kun blive registreret ved accept af de vilkår nævnt her.
 • De indsamlede eller tilsendte oplysninger af personlig karakter, vil blive bearbejdet i henhold til den gældende retspraksis i Danmark. Oplysninger af personlig karakter:
  • vil på ingen måde blive offentliggjort uden samtykke
  • vil ikke videregives til en tredjepart
  • vil blive behandlet i overensstemmelse med de formål som er givet
 • De indsamlede eller tilsendte oplysninger vil blive benyttet i statistiske oversigter, den daglige administration af foreningen samt udsendelse af oplysninger over email hvis der er givet samtykke til dette.