Vi har fået nyt forum. Hvis du ikke kan logge ind kan du skriver til teknik@anime-kita.dk, så hjælper vi gerne :)

Generalforsamling 2015

Hej alle Kita'er :D

Så har vi så småt taget hul på det nye år og en ny tid forude.
Derfor er det endnu en gang blevet tid til vores årlige generalforsamling.
Denne gang er næsten alle bestyrelsesposter på valg samt revisor og hertilhørende suppleant. Desuden har vi en del vedtægtsændringer og forslag som skal stemmes om.

Efter generalforsamlingen afholder vi også chibi arrangementet for februar som er vores super seje fastelavnsfest! :D
(Så kom gerne udklædt allerede ved generalforsamlingen) :p

Hvad: Generalforsamling.
Hvornår: Lørdag den 13. februar 2016 fra kl. 14:00 til 16:00
Hvor: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby
Hvor meget: Gratis - Du har dog kun stemmeret hvis du er medlem.
Tilmelding: Selvbetjening

Ønsker du at stille op til en post vil vi gerne bede dig om at skrive et indlæg i denne tråd. Således vil det være lettere for vores medlemmer at få et overblik over kandidaterne til posterne samt give kandidaterne mulighed for at tale deres egen sag og give udtryk for hvorfor lige de skal have posten.

F.eks. kunne man skrive om man har særlige kvalifikationer (andet bestyrelsesarbejde), har man lavet noget tidligere i Kita (arbejde i råd, hjælper til træf), hvorfor man vil være en del af bestyrelsen osv.
Der vil også ved generalforsamlingen blive afholdt "valgtaler" så de tilstedeværende kan tale deres sag.

Poster der er på valg:
- Næstformand
- Kasserer
- Bestyrelsesmedlem 1
- Bestyrelsesmedlem 2
- Bestyrelses-suppleant
- Revisor
- Revisor-suppleant

Eventuelle spørgsmål omkring de enkelte poster er I meget velkomne til at stille her i tråden.

Dagsordenen:
Stk. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Stk. 2: Bestyrelsens beretning.
Stk. 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Stk. 4: Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
Stk. 5: Fastsættelse af kontingent.
Stk. 6: Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom.
Stk. 7: Indkomne forslag.
Stk. 8: Valg af bestyrelse.
Stk. 9: Valg af revisor og revisor suppleant.
Stk. 10: Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal sendes til kontakt@anime-kita.dk og skal senest være modtaget 2 uger før generalforsamlingen, jf. vores vedtægter §5 stk. 4.
Dvs. senest lørdag d. 30 januar 2016.

Vi glæder os til at se jer alle^.^
Log in eller Registrér for at kommentere.