Hjælp Anime Kita

Anime Kita eksisterer kun fordi vi har nogle frivillige som yder deres bedste og hele tiden arbejder på at gøre Kita til noget særligt.

I Anime Kita har vi udover bestyrelsen, 5 underråd som hver arbejder med deres område. Tryk på rådene for at læse mere om hvert enkelt.

  • Plan rådet - Al planlægning af Kita Con står arrangørerne i planrådet for.
  • Event rådet - Alle events og programmet ved Kita Con står eventrådet for.
  • Chibi rådet - Er rygsøjlen i foreningen da de står for planlægningen og afholdelsen af vores faste chibi arrangementer.
  • PR rådet - Promovering af foreningen og besøg ved andre conner er PR rådets opgave.
  • Teknik rådet - Står for programmering af hjemmesiden, Kishu og det bagvedliggende kode.

Derudover har vi selvfølgelig også vores gophere som flittigt hjælper til ved Kita Con år efter år.

  • Gophere - Frivillige hjælpere under Kita Con som primært hjælper til i receptionen, lettere rengøring samt diverse opgaver.

Ofte stillede spørgsmål om at være frivillig i Anime Kita:

Hvad får jeg ud af at være frivillig i Anime Kita?

Alle frivillige i Anime Kita kommer til at få indflydelse på hvad der sker i foreningen. Desuden får man et skulderklap fra foreningen, medlemmerne og bestyrelsen. Uden din hjælp vil det ikke være muligt at holde foreningen kørende. Hvad du laver i foreningen som frivillig kan du også skrive på dit CV som frivilligt arbejde.
Arrangører og gophere får desuden gratis adgang og soveplads ved Kita Con.

Hvilke krav er der for at blive frivillig i Anime Kita?

Du skal have lysten til at hjælpe til og påtage dig opgaver. og give Anime Kita tilladelse til at indhente en digital børneattest. Derudover kan de enkelte råd have deres egne krav til de frivillige. f. eks. kræver teknikrådet at man har teknisk erfaring.

Hvad skal man lave som frivillig?

Hvert råd arbejder med forskellige opgaver. Fælles for dem alle er dog at man arbejder hen mod det samme mål, netop at medlemmerne får en god oplevelse.

Koster det noget at være frivillig?

Da Anime Kita ikke er en stor forening sætter vi selvfølgelig pris på al den hjælp vi kan få fra frivillige. Dog kan vi desværre ikke klare os uden en god økonomi ved siden af den frivillige hjælp vi modtager.
Derfor kræver vi af vores frivillige i event, chibi, og pr rådet at være betalende medlemmer så vi alle er en del af både det sociale og økonomiske fællesskab.
Som arrangør eller gopher ved vores Con kræver det et depositum som man kan læse mere om på den respektive side.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Du kan enten tage fat i en af de frivillige ved et af vores arrangementer eller skrive direkte til bestyrelsen på kontakt@anime-kita.dk med dit navn, alder, hvorfor du vil være med og i hvilket råd. Det er også en god ide at smide et link til din facebook profil da den primære kommunikationen i rådene foregår i grupper på facebook.
Læs mere om hvordan du bliver frivillig i det enkelte råd på rådets underside.