Reglement - Generelt

 

Rygning
Rygning er strengt forbudt på Kita Cons område. Dette kan evt. resultere i en bøde hvis alarmberedskabet alarmeres grundet automatiske brandanlæg.

Alkohol/stoffer
Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt på Kita Con, hvis du får recept pligtigt medicin skal dette kunne dokumenteres. (Husk altid at medbringe medicin i original emballage).

Samleje er forbudt på Kita Cons område samt tilhørende sovesale af hensyn til mindreårige og dansk lovgivning. Overtrædelse af denne regel medfører bortvisning fra connen.

Tyveri & Vold
Tyveri & Vold medfører øjeblikkelig bortvisning fra Kita Con. I strenge tilfælde vil dette blive meldt til politiet.

Staff
Lyt til hvad Staff medlemmer siger, hvis dette ikke overholdes gives der i nogle situationer en advarsel og info videregives til Planrådet. Husk at Con-ansvarlige har det endelige ord.

Hårfavning
Hårfavning er forbudt på Kita Cons område det ødelægger både dit hår samt den håndvask du bruger.

Affald
Al affald skal smides i skraldespande. Husk at vi er gæster og låner lokalerne så hjælp med at holde dem pæne.

Free hugs
Free hugs skilte må benyttes så længe du ikke er til gene for andre con deltagere og du ikke gør det på en stødende måde.

Free hugs skilte må dog max fylde en A4 side.

Mad og drikke
Mad og drikke må gerne nydes på Kita Con dog med undtagelse af Dealer room, Artist Alley, Gameroom, Brætspilsrummet samt i nærheden af al teknik.

Vi henviser til Loungen hvor du kan nyde dine måltider.

Gange
Blokér ikke gange, døre eller trapper.

Personligt rum
Respekter andre folks personlige rum, hvis du føler dig stødt så bed personen om at give dig plads. Hvis chikane etc. Fortsætter så meld det til et planråds medlem.

Våben
Alle våben, herunder ’’cosplay-våben’’ (herefter inkluderet i udtrykket våben)

Til Kita Con er der udover dansk lovgivning visse regler der skal overholdes:

Enhver usikkerhed om karakteren af et objekt som et våben er afgjort af planrådet.

En beslutning taget af planrådet er endelig.

Farlig og uregerlig brug af våben vil resultere i øjeblikkelig konfiskering af våbnet.

Eventuelle metaldele af et våben skal være stump eller stumslebet, således at våbnet ikke er farligt.

Våbnet må ikke være lavet udelukkende eller overvejende af metal.

Ethvert våben må ikke være større end at den ansvarlige gæst kan håndtere det dog max 1,5 meter.

Anime Kita forbeholder sig retten til at nægte en deltager adgang til enkeltstående events, hvis den pågældende deltagers våben er til nogen form for fare, gene eller hindring for eventet.

  • Her henvises til garderoben hvor våben kan opbevares.

Konfiskerede våben udleveres først, når ejeren forlader connens område.


Liste over forbudte våben
Følgende våben og våben typer er forbudte på Kita Cons område.

- Metalvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Sværd, knive, køller, kastestjerner, etc.

- Metalrustninger og lignende er tilladt, så længe der ikke er nogen skarpe kanter.
Metalrustninger vil blive kontrolleret ved check-in til Kita Con

- Projektilvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Air soft guns, hardball pistoler, fungerende replika af skydevåben, bb-guns, armbrøster, vandpistoler, etc.

  • Undtagelser gøres, hvis der ved inspektion kan bekræftes, at det pågældende våben på ingen måde kan affyre et projektil.

- Kemisk baserede våben eller sprængstoffer; herunder men ikke begrænset til:
Fyrværkeri, røgbomber, stinkbomber, etc.

- Elektrisk drevet værktøj; herunder, men ikke begrænset til:
Motorsave, elværktøj, etc.

- Genstande af en sådan art, at de kan anvendes som våben:
Hårde stave (fx stave af hårdttræ), baseball bats, etc.

Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.